Продажбата на курса "Как да постигнеш и поддържаш нива на високи постижения" на ниската цена от 67 лева приключи.