Продажбата на курса "Удвои своята продуктивност" на ниската цена от 47 лева приключи. 


Очаквай в имейла си подробности относно новата цена и втората версия на курса, която ще бъде готова в близкото бъдеще.